OfertaTłumaczenia pisemne i ustne

  Szczególnie z zakresu prawa, ekonomii, informatyki, inżynierii i innych
  Z zachowaniem najwyższej staranności i poufności

Tłumaczenia przysięgłe

  Zaświadczenia, odpisy, certyfikaty, pozwy

Tłumaczenia prawne

  Akty Notarialne, Umowy/ Porozumienia

Tłumaczenia biznesowe

  Akty założycielskie, Zgromadzenia wspólników

Tłumaczenia tekstów technicznych

  Instrukcje, dokumentacja techniczna,
  materiały szkoleniowe, projekty architektoniczne

Tłumaczenia bieżącej poczty e-mail


Duże i małe projekty tłumaczeniowe


    Copyright LINGO 2015. lingo@lingo.com.pl